Návrh a výroba strojno-technologických zariadení

Návrh a výroba strojno-technologických zariadení podľa požiadaviek zákazníka

Zabezpečujeme návrh zariadenia na základe zadania zákazníka, spracovanie výrobnej dokumentácie, výrobu prototypu a uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy.

Potrubné rozvody

Realizujeme dodávku, montáž a opravy potrubných rozvodov /nízko, stredno a vysokotlaké potrubia, vákuum/:

 • pozinkované, nerezové, plastové, hliníkové, medené,
 • vyhradené technické zariadenia v rozsahu oprávnení IBP,
 • rozvody stlačeného vzduchu, pary, vzduchu, technických plynov,
 • potrubné dopravné systémy pre kvapalné a plynné látky,
 • dodávku, montáž a výrobu potrubných dielov a komponentov,

Dodávka a montáž potrubných komponentov:

 • potrubné prechody(redukcie), T-kusy, lemové krúžky,
 • kolená a ohyby,
 • príruby privarovacie ploché, krkové, zaslepovacie, atypické,
 • kotviaci materiál, objímky, konzoly, výložníky, závesy, potrubné uloženia,
 • armatúry, ventily, klapky, posúvače, uzatváracie, poistné regulačné ventily s pneumatickými a elektrickými pohonmi,
 • na požiadanie zabezpečíme spracovanie projektovej dokumentácie, skreslenie skutkových stavov a situačných plánov potrubných rozvodov.

Montáž potrubí je realizovaná:

 • zváraním,
 • závitmi,
 • prírubami.

Doplnkové činnosti:

 • izolácie potrubia - tepelné a chladové.

 

Vzduchotechnika

Dodávka a montáž vzduchotechnických rozvodov na základe požiadaviek zákazníka:

 • štvorhranné vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu, dodávka komponentov pre štvorhranné vzduchotechnické rozvody (klapky do potrubia, výfukové hlavice, protidažďové žalúzie, krycie mriežky, výfukové kolená so sitom, odsávacie zákryty, striešky...)
 • dodávka kruhového potrubia systém SPIRO, komponentov pre kruhové vzduchotechnické rozvody (klapky do potrubia, výfukové kolená so sitom, výfukové hlavice, striešky...)

 

Pneumatická doprava sypkých materiálov

Pneumatická doprava je špeciálnym odborom vzduchotechniky, ktorý je využívaný pri manipulácii s materiálom. Je využívaná hlavne k doprave práškových a jemne zrnitých voľne uložených materiálov na vzdialenosť od niekoľkých metrov až po rádovo stovky metrov s prevýšením rádovo niekoľko desiatok metrov s dopravnými výkonnosťami až niekoľko stoviek ton za hodinu. V mnohých prípadoch je jej použitie výhodnejšie ako mechanická doprava šnekmi, pásmi, elevátormi... Zariadenia pneumatickej doprava je možné podľa fyzikálneho princípu rozdeliť na niekoľko druhov:

 • fluidná pneumatická doprava – môžeme sem zaradiť horizontálnu dopravu pneumatickými dopravnými žľabmi alebo fluidnými dopravníkmi, prevzdušňovacie zariadenia síl, pneumatické homogenizačné zariadenia a pneumatické separátory hrúd a cudzích telies,
 • pneumatickú dopravu prúdením stlačeného vzduchu – to znamená dopravu na veľké horizontálne vzdialenosti s pomerne značným prevýšením, ktorú môžeme ďalej deliť podľa potrebného tlaku dopravovaného média na dopravu vysokotlakú, strednetlakú a nízkotlakú.
 • pneumatickú dopravu špeciálnu – napr. dopravu telies...

Manipulačná technika

Vákuová manipulačná technika zabezpečuje jednoduchú manipuláciu s rôznymi bremenami, či už človekom alebo priemyselným robotom.

Celý princíp je riešený podtlakovým uchytením bremena. Využitie tejto techniky je možné prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu a službách.

 

Máte na nás nejaké otázky? Určite nás kontaktujte zobraziť kontakty