Vákuové stanice, vývevy, podtlakové ventilátory

Vývevy

Zabezpečujeme dodávku a uvedenie do prevádzky rôznych typov vývev na základe požiadaviek zákazníka. Rovnako ako stlačený vzduch alebo elektrická energia tak aj vákuum je využívané v rôznych priemyselných odvetviach a technologických procesoch. Základným zariadením na tvorbu vákua je výveva. Výveva je zariadenie, ktoré odčerpáva vzduch alebo iné plyny z uzavretého priestoru a vytvára tak čiastočné vákuum. Výveva je v podstate plynové čerpadlo, preto podobne ako u iných čerpadiel existujú rôzne konštrukčné riešenia vývev. Základné typy vývev:

  • lamelové suchobežné vývevy,
  • lamelové olejové vývevy,
  • vývevy s bočným kanálom jedno a dvojstupňové,
  • vodokružné vývevy,
  • rootsové vývevy.

  

Podtlakové ventilátory

Podtlakové ventilátory slúžia na odsávanie prachových častíc a výparov, prípadne zabezpečujú cirkuláciu vzduchu v objekte.

  

Návrhy vákuových staníc a potrubných rozvodov

Zabezpečujeme návrh, dodávku a montáž vákuových staníc a potrubných rozvodov k dodaným alebo už existujúcim technologickým zariadeniam na základe požiadaviek zákazníka v súlade s platnými normami.

Máte na nás nejaké otázky? Určite nás kontaktujte zobraziť kontakty